เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) พร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงู จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) พร้อมเข้าเล่มแบบกระดูกงู จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร