เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง และวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง และวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในราชการของกองช่าง