เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๕ วิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๕ วิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการเรียน