เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลอกติดสติ๊กเกอร์ใหม่ของยานพาหนะ จำนวน ๖ คัน และจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน ๔๐-๐๐๓๕ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลอกติดสติ๊กเกอร์ใหม่ของยานพาหนะ จำนวน ๖ คัน และจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน ๔๐-๐๐๓๕ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดสติ๊กเกอร์ใหม่ของยานพาหนะ