เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๘๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๘๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน