เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ จำนวน ๘๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ จำนวน ๘๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ไม้