เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน๒รายการ