เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทะเบียน กข๘๔๙๑ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทะเบียน กข๘๔๙๑ สก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน