เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการ การเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว โดยปฏิบัติงานตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรศูนย์รับแจ้งเหตุ