เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นั่งสี่ประตู ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง