เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ OKI รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๕๙ ๐๒๐๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ OKI รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๕๙ ๐๒๐๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์