เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (พรจ. หรือ Call taker) จำนวน ๓ ราย โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (พรจ. หรือ Call taker) จำนวน ๓ ราย โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยต้องทำงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมงต่อวัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์