เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ จำนวน ๓ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ จำนวน ๓ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอแสดงภาพ