เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรองเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรองเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรองเพื่อใช้กับยานพาหนะ