เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน