เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน  ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน  ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ