เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น