เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อกเกอร์