เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิคฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิคฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น