เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๖ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๖ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่