เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่