เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่ที่ใช้กับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๓๘๖ สก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่ที่ใช้กับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๖๓๘๖ สก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ