เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่ที่ใช้กับรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่ที่ใช้กับรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ที่ใช้กับรถกวาดขยะ