เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ควบคุมและเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอ LED พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ควบคุมและเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอLED