เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร