เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว และเก้าอี้หลุยส์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑๐๐ ตัว และเก้าอี้หลุยส์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้