เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกเเต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกเเต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกเเต่งสถานที่