เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง และเช่าเครื่องปันไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง และเช่าเครื่องปันไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง และเช่าเครื่องปันไฟ