เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล