เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ จากบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ จากบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล