เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ซอง และสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับกำจัดยุง จำนวน ๕๕๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ซอง และสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับกำจัดยุง จำนวน ๕๕๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายทีมีฟอส