เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๒๘ ที่บ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนน อบจ.สระแก้ว ที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๔๐๒๘ ที่บ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๒ เชื่อมถนน อบจ.สระแก้ว ที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต