เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (paramedic) จำนวน ๓ ราย 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (paramedic) จำนวน ๓ ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์