เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินตะเคียน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาปูน บ้านคลองสำอางใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินตะเคียน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาปูน บ้านคลองสำอางใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนสายบ้านเนินตะเคียน