เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และบริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และบริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง