เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง ซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๕๐ ผืน และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๖๙๐๐ สระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ กล่อง ซื้อผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๕๐ ผืน และจ้างซ่อมบำรุงรักษางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๖๙๐๐ สระเเก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานซื้อผ้าปูโต๊ะหมึกคอมพิวเตอร์และจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์