เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๙ อัตรา

ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด