เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒แห่ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒แห่ง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ