เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ