เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร ในตำแหน่งฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๖) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ