เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3