เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงนามปฏิญานตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงนามปฏิญานตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐”

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐