เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

แนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

แนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

n20180320094726_3725

n20180320095027_3726