เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล จำนวน ๓ โครงการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

๒. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๗ บ้านทัพเซียม ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา ถึงบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

๓. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านปางลาง หมู่ที่ ๒ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๔ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่๑)

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2