เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๑)

๒ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากเเยกโรงฆ่าสัตว์เก่า (เทศบาลตำบลวัฒนานคร) มาเชื่อมถนนเรียบทางรถไฟและไปเชื่อมทางหลวงชนบทสระเเก้ว สก ๒๐๐๔ ที่บ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ