เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านหนองติม ตำบลทัพราช ผ่านบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว

๒. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายเเยกทางหลวงชนบท สก ๓๐๓๒ ที่บ้านคลองยาง ตำบลซับมะกรูด ถึงบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว (ตอนที่ ๒)

๓.  โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายเเยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านเบญจขร ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด ถึงบ้านคลองยาง ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล จำนวน ๓ โครงการ