เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด อบจ.สระเเก้ว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด อบจ.สระเเก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87