เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนซับนกเเก้ววิทยา