เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ – ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง บ้านเขาเหลื่อมใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินฯซ่อมแซมถนนลาดยาง