เรื่อง ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ซ่อมเเซมอาคารเรียน ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระเเก้ว

ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานในโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม